System Zarządzania Jakością

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-04-27 12:18
przez: Andrzej Giżyński

Od dnia 11 maja 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wdrożył i stale utrzymuje system zarządzania jakością w zakresie: nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych oraz sprowadzanych z zagranicy oraz wykonywania zadań w ramach realizacji polityki rolnej państwa. System jest stale doskonalony poprzez przeprowadzane audyty wewnętrzne oraz podejmowane działania doskonalące. Zarządzanie procesowe w znacznym stopniu usprawnia i porządkuje funkcjonowanie Inspektoratu.

 

Pełnomocnikiem do spraw Systemu Zarządzania Jakością jest Pani Sylwia Ciągło-Androsiuk.

Tel. (89) 522 89 41, e-mail: s.androsiuk@wijhars.olsztyn.pl