System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-05-31 07:41
przez: Andrzej Giżyński

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspektoratu oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony w 2012 roku System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009.

W Inspektoracie powołano lidera procesu, który nadzoruje i koordynuje działania związane z przeciwdziałaniem wystąpieniu zagrożeń korupcyjnych. Opracowano procedury z zakresu działań antykorupcyjnych oraz przeszkolono wszystkich pracowników.

Przeprowadzono analizę ryzyka zagrożeń korupcyjnych dla wszystkich procesów realizowanych w Inspektoracie. Prowadzony jest stały monitoring zagrożeń.

Jeśli dysponujecie Państwo informacjami na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczącymi pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, prosimy je przekazać w trybie skarg i wniosków.

 

Liderem procesu w WIJHARS w Olsztynie jest Pani Małgorzata Antczak.

Tel. (89) 522 89 18, e-mail: m.antczak@wijhars.olsztyn.pl