Schemat organizacyjny

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-21 11:30
przez: Andrzej Giżyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2020
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego
Inspektora JHAR-S w Olsztynie

Schemat organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wydział Kontroli w Olsztynie Kierownik Wydziału Kontroli w Olsztynie Z-ca Kierownika Wydziału Kontroli w Olsztynie Oddział w Ełku Kierownik Oddziału w Ełku Wydział Organizacyjno- Administracyjny Kierownik Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego Samodzielne stanowisko ds. archiwum zakładowego Samodzielne stanowisko Główny Księgowy Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i obronności Samodzielne stanowisko Pełnomocnik Systemów Zarządzania Jakością Samodzielne stanowisko Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor JHAR-S

Ryszard Piórkowski

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2020 r.