Rejestry

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
przez: Andrzej Giżyński

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi następujące rejestry:

  • Rejestr rzeczoznawców,
  • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, konfekcjonowania, składowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.