Rejestr zmian

Data Autor Opis Element
2020-09-17 12:10 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Koordynator do spraw dostępności w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Olsztynie
2020-09-14 10:10 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Petycje
2020-09-08 15:10 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Schemat organizacyjny
2020-09-08 13:08 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Regulamin organizacyjny
2020-08-18 08:56 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez IJHARS
2020-07-22 15:17 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Kontrole zewnętrzne
2020-05-18 07:42 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Plan finansowy wydatków i dochodów budżetowych - 2019r.
2020-05-04 11:16 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
2020-05-04 11:15 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
2020-05-04 10:06 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2019 r.
2020-04-30 09:27 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2019
2020-04-30 09:24 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Plan działalności na rok 2020
2020-04-23 12:19 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019
2020-04-20 12:26 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia 2018 r.
2020-03-03 11:49 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Statut
2020-03-03 10:57 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Polityka Jakości
2020-03-03 10:09 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Akty Prawne
2020-02-28 07:40 Andrzej Giżyński Aktualizacja treści Schemat organizacyjny
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Zestawienie dokumentów normalizacyjnych
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Aktualny wykaz specjalizacji
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Informacje ogólne
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Obowiązek przekazywania danych przez podmioty prowadzące obrót owocami i warzywami
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Zasady dotyczące produkcji i rozlewu wyrobów winiarskich
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Informacja dotycząca sposobu znakowania kiszonych przetworów warzywnych (kapusta, ogórki)
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Produkty głęboko mrożone
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Informacja dla rolników ubiegających się o kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii z linii nNT
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Świadectwa jakości handlowej
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Informacja o opłacie skarbowej
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Akty Prawne
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Archiwa
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Rejestry
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Petycje
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Skargi i wnioski
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Dostęp do informacji publicznych
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Kontrole zewnętrzne
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Schemat procedur kontroli przeprowadzanych przez IJHARS
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017
2020-02-17 00:00 Andrzej Giżyński Wprowadzenie nowej treści Polityka Jakości