Plan finansowy wydatków i dochodów budżetowych - 2020r.

opublikowano dn. 2021-05-13 12:53
przez: Andrzej Giżyński

BUDŻET 2020

DOCHODY BUDŻETOWE
PLAN 70 000,00
WYKONANIE 82 107,18
WYDATKI BUDŻETOWE
PLAN 2 294 793,00
WYKONANIE 2 294 190,17

 

MAJĄTEK 2020

1. Majątek trwały ogółem: 2 325 285,35
z tego:
Rodzaj majątku: Stan na 31.12.2020 r.
Grupa 0 – Grunty 40 000,00
Grupa 1 – Budynki i budowle 1 449 585,43
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 13 609,97
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia, komputery 15 815,97
Grupa 7 – Środki transportowe 409 360,50
Grupa 8 – Narzędzia, urządzenia, wyposażenie 13 518,40
2. Majątek pozostały 383 395,08