Plan finansowy wydatków i dochodów budżetowych - 2019r.

opublikowano dn. 2020-05-18 07:42
przez: Andrzej Giżyński

BUDŻET 2019

DOCHODY BUDŻETOWE
PLAN 56 000,00
WYKONANIE 94 690,80
WYDATKI BUDŻETOWE
PLAN 1 844 223,00
WYKONANIE 1 843 015,30

 

MAJĄTEK 2019

1. Majątek trwały ogółem: 2 281 223,00
z tego:
Rodzaj majątku: Stan na 31.12.2019 r.
Grupa 0 – Grunty 40 000,00
Grupa 1 – Budynki i budowle 1 449 585,43
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 13 609,97
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia, komputery 15 815,97
Grupa 7 – Środki transportowe 405 170,01
Grupa 8 – Narzędzia, urządzenia, wyposażenie 13 518,40
2. Majątek pozostały 343 523,22