Plan finansowy wydatków i dochodów budżetowych - 2018r.

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
przez: Andrzej Giżyński

BUDŻET 2018

DOCHODY BUDŻETOWE
PLAN 41 000,00
WYKONANIE 68 769,76
WYDATKI BUDŻETOWE
PLAN 1 656 000,00
WYKONANIE 1 655 543,51

 

MAJĄTEK 2018

1. Majątek trwały ogółem: 2 251 446,64
z tego:
Rodzaj majątku: Stan na 31.12.2018 r./zł
Grupa 0 – Grunty 40 000,00
Grupa 1 – Budynki i budowle 1 449 585,43
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 13 609,97
Grupa 4 – Maszyny, urządzenia, komputery 15 815,97
Grupa 7 – Środki transportowe 348 339,51
Grupa 8 – Narzędzia, urządzenia, wyposażenie 19 195,43
2. Majątek pozostały 364 900,33