Kierownictwo

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
przez: Andrzej Giżyński

Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Ryszard PIÓRKOWSKI

tel. (89) 522 89 21

Wojewódzki Inspektor odpowiada przed:

  1. Głównym Inspektorem za prawidłowe i pełne wykonanie zadań objętych zakresem działania Inspekcji.
  2. Wojewodą za prawidłowe funkcjonowanie Wojewódzkiego Inspektoratu, a w szczególności za:
    • organizację działalności Wojewódzkiego Inspektoratu poprzez celowe dysponowanie pracownikami i nadzór nad ich pracą,
    • wykonanie budżetu i gospodarowanie mieniem powierzonym Wojewódzkiemu Inspektoratowi,
    • sprawy osobowe i sprawy wynikające ze stosunku pracy pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu.