Informacja dla rolników ubiegających się o kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii z linii nNT

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2021-01-15 12:17
przez: Andrzej Giżyński

Informacja dla rolników ubiegających się o kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii z linii nNT

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie , uprzejmie informuje, że oceny jakości handlowej niezbędnej do wykonania procedury związanej z kredytem na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu dokonuje zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.).

Ocena ta polega na sprawdzeniu czy artykuły rolno-spożywcze spełniają wymagania w zakresie jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

Na podstawie ww. przepisu, ocena jakości handlowej powinna być dokonana w przypadku artykułu rolno-spożywczego, dla którego wymagania w zakresie jakości handlowej określono w przepisach prawnych, bądź w deklaracji producenta.

W sytuacji braku w przepisach prawa wymagań w zakresie jakości handlowej danego artykułu rolno-spożywczego, osoba zainteresowana przeprowadzeniem oceny jakości handlowej na potrzeby kredytu nNT, powinna dokonać stosownej deklaracji.