Akty Prawne

opublikowano dn. 2020-02-17 00:00
zaktualizowano dn. 2020-03-03 10:09
przez: Andrzej Giżyński

Zmiany w prawie:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2178 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1259 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 706 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2335 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 268 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (t.j. Dz. U. z. 2019 r. poz. 935 z późn. zm. ) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1534) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. z 2004 r., poz. 964 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1353 z póź. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 1160, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 915 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1213 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. 2017 r., poz. 86).